Helmen / Helmets

Dutchhelmets.nl

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Welkom bij de afdeling Helmen / Welcome to the Helmet section

 

 

Helmen sectie is onderverdeeld in de volgende sub-secties: Krijgsmacht, Politie, Civiele helmen, Nederlandse helmen in Duitse dienst, Nederlandse helmen in Roemenië, Nederlandse helmen in Luxemburg, LBD/BB/BZB, Overige organisaties en Valse helmen.

Binnen deze sub-secties kunt u de diverse paginas bezoeken waarin de verschillende modellen te zien zijn.

 

 

The helmet section is divided in to the following sub-sections: Armed Forces, Police, Civilian helmets, Dutch helmets in German service, Dutch helmets in Romania, Dutch helmets in Luxembourg, Civil Defence, Other organisations and Fake helmets.

Within these sub-sections you can visit pages in which the various models are shown.