mkI / mkI*

Dutchhelmets.nl

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Helmet, Steel, Mark I

 

De Helmet, Steel, Mark I, ook bekand als de mkI of MK-I, werd aan het begin van de jaren '20 van de vorige eeuw op beperkte schaal kort gebruikt door het Korps Mariniers.

 

In maart 1941, toen de Nederlandse eenheden die naar Engeland waren uitgeweken zich gingen hervormeren, werd de Britse model helm mkII ingevoerd als standaard helm voor de Nederlandse eenheden en verving hierdoor alle voor-oorlogse Nederlandse modellen die tot dan nog in gebruik waren. Vele mkI helmen, gereviseerd naar mkII standaard, werden uitgereikt aan Nederlandse militairen naast de mkII helm. Deze naar mkII gereviseerde mkI helmen worden ook wel mkI* genoemd. De mkI* is uiteindelijk bij de Nederlandse Krijgsmacht in gebruik gebleven tot medio jaren '50 van de vorige eeuw, tot deze werden vervangen door de Troepenhelm (m53).

 

Meeste mkI* helmen werden doorverkocht naar andere organisaties en/of bedrijven. Een deel werd, nadat deze gereviseerd waren, doorverstrekt aan de Bescherming Bevolking of Mobiele Colones.

 

 

Verschillende firmas hebben mkI helmen geproduceerd tussen april 1916 en februari 1919. Alle bekende firmas kunt u hieronder vinden.

 

Ongemerkt: Joseph Sankey & Sons Ltd. Helmen waren enkel gemerkt met de staal leverancier (oktober 1915 tot oktober 1916).

Ongemerkt: Blériot Ltd London. Helmen waren enkel gemerkt met de staal leverancier (mei 1916 tot oktober 1916).

D: James Dixon & Sons (productie begonnen in december 1915).

H: W Hutton & Sons (productie begonnen in december 1915).

HH: Harrison Bros. & Howson Ltd (productie begonnen in december 1915).

M: J&J Maxfield & Sons (productie begonnen in december 1915).

R: John Round & Sons (proproductie begonnen in 1916).

V: W&E Viener (productie begonnen in december 1915).

 

Staal werd geleverd door de volgende leveranciers:

 

F of FS: Thomas Firth and Sons (september 1915 tot 1919).

HS: Hadfields Ltd (januari 1916 tot 1919).

BS: W Beardmore & Co. Ltd (januari 1916 tot 1919).

MS: Miris Steel Co. Ltd (maart 1916 tot 1917).

A: Edgar Allen and Co. Ltd (van 1916 tot 1918).

F: Thomas Firth and Sons (van 1916 tot 1918).

O: Samuel Osborne & Co Ltd (van 1916 tot 1918).

V: Vickers Ltd (van 1916 tot 1917).

B: Bury's & Co (van 1916 tot 1918).

 

Onbekende stempels zijn:

 

MLS: onbekend

FKS: waarschijnlijk Thomas Firth and Sons (FS)

M&S: waarschijnlijk J&J Maxfield & Sons

 

Voor meer informatie aangaande mkI en mkII helmen, bezoek gerust de volgende website:

 

The Brodie Helmet

The helmet, Steel, Mark I, also known as the mkI or MK-I, was used shortly in a small scale by the Dutch Marines in the 1920-ies of the 20th century.

 

In March 1941, when Dutch units who escaped to England were reorganised, the British mkII helmet was introduced and became the new standard helmet for the Dutch troops. The mkII replaced all pre-war model helmets that were still in use by then. Many mkI helmets were reconditioned to the mkII standard and issued to Dutch troops together with mkII helmets. These reconditioned mkI helmets are also known as mkI*. The mkI* stayed in use within the Dutch Army until the mid 1950-ies, when they were replaced by the Troepenhelm (m53).

 

Most mkI* helmets were sold off to other organisations and/or companies. One small part were reconditioned and went to the Bescherming Bevolking or Mobiele Colones.

 

 

Various firms produced mkI helmets between April 1916 and February 1919. Underneath is a list with all known producers.

 

Unmarked: Joseph Sankey & Sons Ltd. Helmets were markt witha stamp of the steel producer (October 1915 to October 1916).

Unmarked: Blériot Ltd London. Helmets were markt witha stamp of the steel producer (May 1916 to October 1916).

D: James Dixon & Sons (production started in December 1915).

H: W Hutton & Sons (production started in December 1915).

HH: Harrison Bros. & Howson Ltd (production started in December 1915).

M: J&J Maxfield & Sons (production started in December 1915).

R: John Round & Sons (production started in 1916).

V: W&E Viener (production started in December 1915).

 

Steel was supplied by the following producers:

 

F of FS: Thomas Firth and Sons (September 1915 to 1919).

HS: Hadfields Ltd (January 1916 to 1919).

BS: W Beardmore & Co. Ltd (January 1916 to 1919).

MS: Miris Steel Co. Ltd (March 1916 to 1917).

A: Edgar Allen and Co. Ltd (from 1916 to 1918).

F: Thomas Firth and Sons (from 1916 to 1918).

O: Samuel Osborne & Co Ltd (from 1916 to 1918).

V: Vickers Ltd (from 1916 to 1917).

B: Bury's & Co (from 1916 to 1918).

 

Unknown stamps are:

 

MLS: unknown

FKS: probably Thomas Firth and Sons (FS).

M&S: probably J&J Maxfield & Sons.

 

For more information regarding mkI and mkII helmets, please visit the following website:

 

The Brodie Helmet

 

De hierboven afgebeelde mkI* helm is gebruikt door de Koninklijke Marechaussee tijdens de basis opleiding in de jaren '50 van de vorige eeuw. De helm is gereviseerd en heeft een Nederlandse geproduceerde binnenwerk geplaatst.

 

 

This mkI* was used by the Military Police during basic training in the 1950-ies. The helmet has been reconditioned and has a Dutch produced post-war liner, which is a copy of the war-time produced mkII model liner.