Verblifa mkII helmen / helmets

Dutchhelmets.nl

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Verblifa mkII helmen / Verblifa mkII helmets

 

 

De na-oorlogse Verblifa mkII helm is binnen de Krijgsmacht enkel bij de Mobiele Colonnes gebruikt, en op zeer beperkte schaal. Voor meer informatie over Verblifa mkII helmen, ga naar de Naoorlogse mkII van Verblifa webpagina.

 

 

The post-war produced mkII by Verblifa was only used by the Mobiele Colonnes within the Armed Forces and on a very small scale.

For more information concerning Verblifa mkII helmets, please visit the Post-war Verblifa mkII webpage.