Boeken / Books
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Diverse (Nederlandse) helmen boeken  -  Various (Dutch) helmet related books


De Nederlandse stalen helm 1916-1992

Hardcover, 348 pagina's, beperkte oplage

ISBN: 978-90-90-31777-9Een zeer uitgebreid boek over het ontstaan, productie, de verschillende modellen en het gebruik van (Nederlandse) stalen helmen door de Krijgsmacht en andere organisaties.

Ook worden de verschillen tussen de modellen, maar ook binnen de modellen, in detail uitgelicht.


Werkgroep 'De Nederlandse helm' heeft ruim 7 jaar onderzoek gedaan naar de Nederlandse stalen helm wat heeft geleid tot vele nieuwe inzichten. 


Kortom, een nieuwe boek aangaande de Nederlandse stalen helm, tot stand gekomen door zorg van werkgroep 'De Nederlandse helm' en onder redactie van Kevin de Joode uitgebracht.

Een beter naslag omtrent de Nederlandse helm is er niet en dit boek is een 'must have' voor liefhebbers, historici en verzamelaars van (Nederlandse) helmen en militaria.


Verkrijgbaar bij:

Jomini Militair-historische boeken


De Nederlandse stalen helm 1916-1992

(The Dutch steel helmet 1916-1992)

Hardcover, 348 pages, limited edition

ISBN: 978-90-90-31777-9


An extensive book about the development, production, the various models and the usage of (Dutch) steel helmets by the Netherlands Armed Forces and other organisations.

The differences between the various models, but also within the models, are described into detail.


Workgroup 'De Nederlandse helm' spent over 7 years on research concerning Dutch steel helmets which led to new insights.

 


In short, a new book concerning Dutch steel helmets, created by workgroup 'De Nederlandse helm' and released under editorship of Kevin de Joode.

There is no better reference on Dutch steel helmets and this book is a 'must have' for historians and collectors of (Dutch) helmets and militaria.

 


Available at:

Jomini Military historical books


Boek De Nederlandse stalen helm 1916-1992

De ransel op de rug, Deel 2 door M. Talens.


Van grijsgroen naar camouflage door M. Talens.