page contents
Indies Instruction Bataljon

Dutchhelmets

De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Insignia used by the (Netherlands East) Indies Instruction Bataljon


Op 11 december 1945 gaf de Chef van de Generale Staf het bevel tot de oprichting van het Indisch Instructie Bataljon (IIB). Het IIB werd gelegerd in het Juliana Kamp te Kijkduin, bij Den Haag, waar een realistische Indische kampong was nagebouwd. Daar kregen rekruten instructie in gevechtshandelingen, lessen in de Maleisische land- en volkenkunde, terreinleer, tropenhygiëne en sport. Verder verzorgde het bataljon demonstraties bij KL onderdelen die bestemd waren om te worden uitgezonden naar Indië. De kapitein KNIL der infanterie T. Beets was de commandant van het IIB.


Bij ministeriële beschikking van 13 mei 1946, Militair Kabinet, Bureau 2, nr. 941  werd de samenstelling van het IIB vastgesteld. Als oprichtingsdatum wordt daarbij 1 april 1946 genoemd. De samenstelling bestond uit de Staf van het bataljon, de Stafcompagnie, de Instructiecompagnie en de Cursistencompagnie. Deze beschikking werd ingetrokken, het bataljon was immers al op 11 december 1945 opgericht.
In 1947 werd bij ministeriële beschikking het IIB onder de bevelen van de Directeur der Infanterie gesteld en in 1948 is het IIB een onderdeel geworden van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) in Nederland.


Op 26 april 1948 vond een verhuizing plaats naar de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen. Op 6 januari 1949 werd de benaming Indisch Instructie Bataljon gewijzigd in Instructie Bataljon voor Indonesië (IBVI). Uiteindelijk werd het bataljon op 1 december 1949 opgeheven.


On December 11, 1945, the Chief of the General Staff ordered the establishment of the Indisch Instructie Bataljon (IIB, Netherlands-Indies Instruction Battalion). The IIB was stationed at Juliana Kamp in Kijkduin, near The Hague, where a realistic Indonisian kampong had been recreated. There, recruits received instruction in combat operations, lessons in Malaysian ethnology, terrain learning, tropical hygiene and sport. The battalion also provided demonstrations at army units that were intended to be sent to Netherlands-Indies. T. Beets, Captain KNIL Infantry, was the commander of the IIB.

 

The composition of the IIB was determined by ministerial order on May 13, 1946, Military Cabinet, Bureau 2, No. 941 and April 1, 1946 was mentioned as the foundation date. The composition consisted of the Battalion Staff, the Staff Company, the Instruction Company and the Student Company. This decision was revoked, since the battalion had already been established on December 11, 1945.

In 1947, the IIB was placed by ministerial order under command of the Director of Infantry and in 1948 the IIB became part of the Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL, Royal Netherlands east Indies Army) in the Netherlands.

 

On 26 April 1948 a rehousing took place to the Prins Hendrikkazerne in Nijmegen. On January 6, 1949 the name Indisch Instructie Bataljon was changed to Instructie Bataljon voor Indonesië (IBVI, Instruction Battalion for Indonesia) and eventually the battalion was abolished on December 1, 1949.Wapenonderscheidingsteken van de Indisch Instructie Bataljon.

Beret and shoulder insignia used by the Indisch Instructie Bataljon.


Ingevoerd op 13 mei 1946 en vervallen op 23 november 1949.


De eerste baretembleem, met bijbehorende schouderemblemen, die bij Begeer vervaardigd werden, waren die voor het `Indisch­ Instructie Bataljon'.


De baretembleem is uitgevoerd in geelmetaal en bestaat uit twee gekruiste klewangs met een handlis aan de gevesten, en voorzien van een banderol met de tekst 'IND. INSTR. BATALJON' wat staat voor 'Indisch Instructie Bataljon'.

De wapenkleur is groen wat de kleur van het Indonisische tropisch oerwoud symboliseert.


De eerste baretemblemen hadden buiglippen die horizontaal werden afgebogen. Dit werd later aangepast zodat de buiglippen verticaal werden afgebogen. Reden hiervan was dat bij het horizontaal afbuigen van de buiglippen, deze vaak afbraken.


Entered service on May 13, 1946 and expired on November 23, 1949.


The first beret insignia, with accompanying shoulder insignia, which were manufactured by Begeer were those for the 'Indisch­ Instructie Bataljon'.


The beret insignia is made of brass and consists of two crossed klewangs (short Indonesian sword) with a sword knot on the vests and provided with a banderole with the text 'IND. INSTR. BATALJON ', which stands for 'Indisch­ Instructie Bataljon'.

The unit colour is green which symbolizes the colour of the Indonisian tropical jungle.


The first beret insignias had lips that were bent horizontally. This was later on changed to lips which were bent vertically. The reason for this was that when bending the lips were bent horizontally, they would often brake off.


Tekening van het Wapenonderscheidingsteken met eronder de Korpsonderscheidingsteken. In deze tekening wordt ook voorgesteld om de wapenkleur groen te maken met zwart opschrift.


In eerste instantie werd voorgesteld om de inscriptie 'Ned. Ind. Inst. Bat.' op de banderol te zetten. Uiteindelijk werd gekozen om de inscriptie 'Ind. Instr. Bataljon' te gebruiken, wat in 1949 werd vervangen voor de inscriptie 'Instr. Bat. v. Ind.'.


Getekend door Dhr. F. Smits sr.Korpsonderscheidingsteken van de Indisch Instructie Bataljon.

Shoulder titles of the Indisch Instructie Bataljon.


Korpsonderscheidingstekenen worden ook wel schoudertitel, naamlint, naambandje of straatnaam genoemd.


Vwb de nummering van de korpsonderscheidingstekenen, hanteert dutchhelmets de nummering zoals vermeld in het boekwerk 'Naambandjes Nederland' van Samenwerkende Militariaverzamelaars (SMV) uit 1982.

Let op, niet alle schoudertitels zijn vermeld in het boekwerk.


Overige emblemen van de Indisch Instructie Bataljon.

Other insignia of the Indisch Instructie Bataljon.


Een vroege handgeborduurde mouwembleem, afgeleid van de originele tekening van Dhr F. Smits.
Op de banderol is de inscriptie 'Ned Ind Inst Bat' te lezen in plaats van 'Ind. Instr. Bataljon'.
Reproductie / Reproduction


Recentelijk zijn vele reproducties op de markt terecht gekomen die, al dan niet bewust, voor flinke bedragen worden verhandeld. Opvallend is dat deze reproducties van goede kwaliteit zijn en in sommige gevallen zelfs worden verouderd.


Dutchhelmets heeft enkele reproductie's kunnen bemachtigen om zo het verschil tussen origineel en reproductie te duiden. Hieronder kunt u enkele reproducties zien die bij Dutchhelmets bekend zijn. Let op, er kunnen andere variaties in omloop zijn.

Mocht u weet hebben van andere reproductie variaties, neem gerust contact op met dutchhelmets.nl via het contactformulier.


Hieronder kunt u enkele reproducties bekijken en vergelijken met originele exemplaren.


Indisch Instructie Bataljon embleem

Ziet u het verschil tussen origineel en reproductie?


De hierboven getoonde reproductie baretembleem is dunner dan originele exemplaren en voelt 'slap' aan. Wat heel herkenbaar is, is dat de boomstronk van de palmboom uit het lood is, wat goed te zien is aan de onder- en bovenzijde van de banderol. De boomstronk is boven de banderol +/- 1mm naar rechts versprongen ten opzichte van de boomstronk onder de banderol. Ook is de boomstronk van de palmboom grover gedetailleerd dan originele exemplaren.

De buiglippen zijn te netjes op het embleem gesoldeerd. Dit exemplaar heeft buiglippen die horizontaal afbuigen. Er zijn ook reproductie exemplaren met buiglippen die vertikaal afbuigen.


Reproductie schouderemblemen zijn dunner dan de originele exemplaren en hebben veel minder reliëf. Dit is aan de voorzijde lastiger te bepalen, aangezien het gemis aan details verklaard kan worden door slijtage van gebruik of poetsen. Aan de achterzijde zijn reproducties erg makkelijk te herkennen door het gebrek aan details. Het gemis aan details is ook niet te verklaren, aangezien de achterzijde van emblemen niet werden gepoetst


Vooralsnog heeft Dutchhelmets alleen reproductie schouderemblemen kunnen vinden met gesoldeerde oogjes. Heeft u andere varianten van reproducties in bezit, of weet u ervan, neem gerust contact op middels het contactformulier. Dutchhelmets is erg geinteresseerd in alle informatie aangaande reproductie emblemen.


Dutchhelmets gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt Dutchhelmets in staat om de site te verbeteren en om betere campagnes op te zetten. Dutchhelmets uses third party cookies to track how you use the website. This helps us better understand how visitors can find and use our site and allows us to run better campaigns.

Accept