page contents
Gezocht / Wanted
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Gezochte Helmen  -  Wanted helmets


Naast het feit dat alle Nederlandse helmen welkom zijn in de collectie, is Dutchhelmets specifiek op zoek naar de volgende helmen om de collectie zo compleet mogelijk te krijgen. Hoe meer stukken in de collectie, hoe beter onderzoek gedaan kan worden aangezien er weinig documentatie nog beschikbaar is. Meeste onderzoek wordt gedaan middels het "kijk en vergelijk" methode en technische onderzoeken. Hiervoor worden helm uit de Dutchhelmets collectie voor gebruikt, zoder schade aan de helmen toe te brengen.


Het gaat om de volgende helmen:


- Nederlandse helmen gebruikt door diverse Duitse organisaties gedurende de Tweede wereldoorlog. Denk hierbij aan Luftschutz, enz.,

- Helmen gebruikt door Nederlandse collaborateurs gedurende de bezettingsjaren,

- KNIL helmen,

- m16 (van Heijst) helmen,

- m27 helmen,

- m33 helmen,

- m38 helmen,


- Verblifa geproduceerde Troepenhelmen (m53) met de volgende productiecodes:

* KL 1953 VB (wit inkt stempel binnenzijde van de helmschaal),

*VB855S3 and VB55 8S3,

*VB55 11S3,

*VB55 12S3,

*VB56 2S3,

*VB56 4S3,

*VB56 7S3,

*VB56 8S3,

*VB56 9S3 en

*VB56 12S3

(Deze stempels kunt u vinden aan de voorzijde, binnenkant van de stalen buitenhelm, op de rand)


- Linnemann-Schnetzer geproduceerde helmen met de volgende productiecodes:

*LS58-B??? (1, 2 of 3 cijferig code achter de B. Deze stempels kunt u vinden aan de voorzijde, binnenkant van de stalen buitenhelm, op de rand). Geef de code door die u op uw helm aan hebt getroffen om te kunnen bepalen of deze reeds aanwezig is of niet.


Overigens zijn alle Troepenhelmen welkom, zowel de binnen- alsook de buitenhelmen...... maar ook alle overige Nederlandse (gebruikte) helmen.


Despite that all Dutch helmets are very welcome in the collection, Dutchhelmets.nl is especially on the lookout for the following helmets to complete the collection as much as possible. As there is limited documentation availible, most research is done by the 'comparing'  method and technical research without damaging helmets.
Dutchhelmets.nl is interested in the following helmets:


- Dutch produced helmets used by German auxillary forces, Luftschutz, etc during WW2,

- Helmets used by Dutch collaborators during WW2,

- KNIL helmets,

- m16 (van Heijst) helmets,

- m27 helmets,

- m33 helmets,

- m38 helmets,


- Verblifa made Troepenhelmen (m53) with the following production stamps:

*VB855S3 and VB55 8S3,

*VB55 11S3,

*VB55 12S3,

*VB56 2S3,

*VB56 4S3,

*VB56 7S3,

*VB56 8S3,

*VB56 9S3 and

*VB56 12S3

(These stamps can be found on the rim at front side of the steel shell)

- Linnemann-Schnetzer produced helmets with the following stamps:

*LS58-B??? (1, 2 or 3 numbers sfter the B. These stamps can be found on the rim at front side of the steel shell).

And all Dutch used/produced helmets you want to get rid off!