page contents
Mutsen / Garrison caps
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Mutsen / Garrison capsMuts, KL, Veld, Khaki, US model gebruikt in Nederlands-Indië tussen 1946 en 1949.
Een Veldmuts, KL, MC, Klu model.

Deze veldmutsen werden door de Mobiele Colonnes gebruikt tussen 1958 en 1967.
Een kwartiermuts van de Gele Rijders zoals gebruikt in de rang van Kapitein en horger.
Een kwartiermuts van de Gele Rijders zoals gebruikt in de rang van Adjudant Onderofficier, Tweede Luitenant en Eerste Luitenant.
Een kwartiermuts van de Gele Rijders zoals gebruikt in de rangen van de manschappen en Onderofficieren tot en met de rang van Opperwachtmeester.