page contents
Korpsonderscheidingstekenen Landmacht

Dutchhelmets

De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Korpsonderscheidingstekenen van de Nederlandse Landmacht

Corps insignia of the Netherlands Army


Korpsonderscheidingstekenen


Op 19 juni 1940 werd bepaald dat de Nederlandse militairen in Engeland gekleed zouden worden zoals de Britse militairen, echter voorzien van Nederlandse onderscheidingstekenen.

Britse militairen droegen toen al zogenaamde Schoulder Titles op hun uniformen waarop het regiment stond vermeld waaronder de militair diende. Nadat het Britse War Office aangaf geen bezwaar te hebben tegen de Nederlandse invoering van Schoulder Titles, stelde het Ministerie van Oorlog op 12 december 1941 voor om het kleding voorschrift aan te passen zodat ook Nederlandse militairen Schoulder Titles zouden gaat dragen. Op 18 februari 1942 werd het ontwerp van de Shoulder Title 'Prinses Irene' goedgekeurd en werd deze als eerste ingevoerd.


Vanaf 1943 werden ook de Shoulder Titles 'No 10 Commando' door Nederlandse Commando's en 'Netherlands Marines' door de Nederlandse Mariniers die op Camp Lejeune, Verenigde Staten, werden opgeleid, ook gedragen.


In 1947 werd de Shoulder Titel als Korpsonderscheidingsteken (Landmachtorder nr 57/1947) ingevoerd en in 1961 veranderd naar 'Naamlint, bovenmouw'. Op 12 december 1962 kwamen deze bij MB nr. 62.1204/24 definitief te vervallen.


Korpsonderscheidingstekenen/Naamlinten worden ook wel schoudertitel, naambandje of straatnaam genoemd.


Zelf hanteer ik de benaming Schoudertitel. Deze is eenmaal bij mij ingesleten en is moeilijk om weer af te leren...

Ook hanteer ik de nummering zoals vermeld in het boekwerk 'Naambandjes Nederland' van Samenwerkende Militariaverzamelaars uit 1982.

Let op, niet alle schoudertitels zijn vermeld in het boekwerk.
Korpsonderscheidingstekenen ingevoerd vanaf 1942.
Korpsonderscheidingstekenen/Naamlinten ingevoerd vanaf 1950.