Diverse Beutehelme / Various Beutehelme

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Nederlandse helmen gebruikt door de Duitse Strijdkrachten tijdens de Tweede wereldoorlog

Dutch helmets used by German Armed Forces during World War 2

 

 

Een m34 door-gebruikt door de Duitse kustartillerie in Nederland tijdens de Duitse bezetting.

Deze helm is overgespoten in een typische Duitse 2-tone camouflage patroon.

 

 

A m34 used by the German coast artillery in the Netherlands during the German occupation.

The helmet is painted in a typical German 2-tone camoflage patern.

 

 

Een m34 door-gebruikt door een lid van een Flak bemanning, die in Nederland was gestationeerd.

 

 

A m34 used by a member of a Flak crew who was stationed in the Netherlands.

 

 

Een m27 door-gebruikt door de Whermacht. Deze helm was achtergelaten in België.

 

 

A m27 used by the Whermacht. This helmet was left behind in Belgium.