Vlaamse Wacht / Flemish Guards

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

De Vlaamse Wacht / The Flemish Guards

 

 

Een m27, doorgebruikt door de Vlaamse Wacht gedurende de bezetting van België.

 

De oprichting van de Vlaamse Wacht.

 

In mei 1941 werd de Vlaamse Wacht in het leven geroepen in opdracht van het Duitse Militair Bestuur. De VOS ( Verbond van Vlaamse oud-Strijders) zegde haar medewerking toe om te helpen bij de oprichting van de Vlaamse Wacht.

De Duitse bedoeling was om lokale Vlaamse vrijwilligers als “hulptroepen” te organiseren in een militaire structuur. De bezetter was al reeds bezig met de voorbereiding op de inval in Rusland, operatie Barbarossa, en had hiervoor zoveel mogelijk van haar eigen militair personeel nodig.

Op 28 april 1941 wordt door het Duitse Militair Bestuur beslist dat er een wachtafdeling wordt opgericht om als hulptroepen de Duitse bezettingsleger te assisteren. Als tegenprestatie voor deze vrijwilligers, wacht hen een mogelijke carrière bij de Rijkswacht of Vlaamse Politie.

 

De VOS wordt belast met de werving die zeer succesvol is. Er wordt namelijk opgeroepen om vrijwillig te melden voor een nieuw op te richten politiekorps voor bewakingsopdrachten in Vlaanderen en in mei 1941 zijn al ruim 3.000 vrijwilligers!

In Duitsland wordt ook gekeken naar geschikte vrijwilligers onder de Belgische officieren die dan in krijgsgevangenschap zijn. Eind mei 1941 wordt begonnen met de repatriëring van Belgische officieren en in juni volgt een tweede groep van 151 man. Van deze tweede groep belanden er 31 bij de Vlaamse Wacht.

 

950 vrijwilligers beginnen aan hun opleiding begin juni 1941 in de kazerne Maria-ter-Heide bij Brasschaat en zo begint de Vlaamse Wacht vorm te krijgen. Deze vrijwilligers worden als “Wachters” aangeduid. De Vlaamse Wacht wordt dan door een Duitse kader geleid onder leiding van de Duitse majoor Baumann.

 

Met het oprichten van de Vlaamse Wacht, was het de bedoeling om te werven voor de Vlaamse Waffen-SS. De Wachters zelf dachten dat zij deel uitmaakten van een nieuw op te richten Vlaams Leger of een Vlaams Rijkswacht. Spoedig wordt duidelijk dat de Vlaamse Wacht een onderdeel is van de Duitse bezettingsmacht en wordt de Vlaamse Wacht als een reservekorps ingezet.

 

Als gevolg van de dreigende geallieerde invasie van West-Europa, wordt in september 1943 besloten om 700 Wachters verplicht te laten aanmelden bij de Divisie Langemarck van de Waffen-SS. Deze 700 man gaan hierna in opleiding in het opleidingscentrum van de Waffen-SS te Bad Tölz. In juni 1944 leggen deze 700 Wachters vrijwillig de eed af op de Führer waardoor zijn dan “Wehrmachtsgefölge” worden en hierdoor onder het Duitse militaire krijgsrecht vallen.

Hoe het verder is gelopen met deze 700 man is (mij) niet bekend.

 

In augustus 1944 telt de Vlaamse Wacht ongeveer 2500 vrijwilligers verdeeld over 4 afdelingen. Wanneer de geallieerden in september 1944 de Belgische grens oversteken, bloedt de Vlaamse Wacht een langzame “dood”. Velen blijven in België achter en vallen ten prooi aan de Belgische bevolking die haar woede op hen afkoelen. Sommigen vluchten naar Duitsland en gaan daar uiteindelijk ten onder met het Duitse Rijk.

 

 

A m27, re-issued to the Flemish Guards during the occupation of Belgium.

 

m27-vlaamse wacht