Model 1934 (m34)


Model 1934 (m34) helmen-helmets


m34-1937


De model 1934 (m34) is geproduceerd door Verblifa vanaf 1937 tot en met mei 1940.


Hierboven een m34 zoals deze bij de Landmacht in gebruik werd genomen.

Deze m34 is geproduceerd in 1937.The model 1934 (m34) was produced by Verblifa from 1937 until May 1940.


The helmet above is a m34 as it was introduced within the Army.

This m34 was produced in 1937.


m34-1938


Een m34 zoals deze in 1938 en tot medio 1939 is geproduceerd.A m34 as they were produced in 1938 until mid 1939.


m34-1940


Een m34 zoals deze vanaf medio 1939 tot mei 1940 is geproduceerd.A m34 as they were produced from mid 1939 until May 1940.m34 helmen geproduceerd van 1937 tot medio 1939 werden aan de binnenzijde van de scherm gestempeld. Helmen uit 1937 werden 37C gestempeld, helmen uit 1938 werden 38P gestempeld en helmen uit 1939 werden 39P gestempeld.


m34 helmen geproduceerd na medio 1939 werden niet gestempeld.m34 helmets produced from 1937 until mid 1939 were stamped on the inside of the neck guard. Helmets from 1937 were stamped 37C, helmets from 1938 were stamped 38P and helmets from 1939 were stamped 39P.


m34 helmets produced from mid 1939 until May 1940 were not stamped.De m34 werd bij de Koninklijke Marechaussee ingevoerd in 1939.

De m34 helmen bestemd voor de Koninklijke Marechaussee waren af-fabriek gespoten in een zwarte kleur.The m34 was introduced to the Military Police in 1939.

The m34 helmets delivered to the Military Police were painted black.


Marechausse in Engeland, 1940-1945
Marechausse in Nederland, 1939-1940


De m34 met onklare anker werd in 1937 ingevoerd door de Koninklijke Marine en Mariniers.

De hierboven afgebeelde exemplaar is een originele Marine m34 waarvan de onklare anker is verwijderd. Later is een na-oorlogse koppelplaat anker geplaatst waarbij een klein gaatje in de helm werd geboord. De na-oorlogse anker is weer verwijderd.The m34 with anchor was introduced to the Royal Navy and Marines in 1937.

This helmet is an original helmet, but the anchor has been removed. Later on, a post-war anchor was placed and, unfortunally, a small hole was drilled. The post-war anchor has been removed.Rotterdam, mei 1940.

Nederlandse Mariniers geven zich over aan Duitse troepen. Zij dragen m34 helmen met onklare ankers.


Rotterdam, May 1940.

Dutch Marines surrender to German troops. They are wearing m34 helmets with anchor.Nederlandse Kust Artillerie, 1939.

De tweede persoon van rechts heeft een m34 met standaard helmembleem. De overigen hebben m34 helmen met onklare ankers.


Netherlands Coast artillery, 1939.

The second person from the right wears a standard m34 helmet. All others are wearing the m34 with anchor.Nederlands-Indië.

Nederlandse Mariniers dragen de m34 met onklare anker.Netherlands East Indies.

Dutch Marines are wearing the m34 with anchor.