page contents
mkII
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Helmet, Steel, Mark II (mkII)


In 1938, werd de Brodie helm opnieuw in productie genomen. Deze nieuwe helmen werden aangemerkt als Helmet, Steel, MK.II. Vanaf 1938 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn alleen al in de Verenigde Koninkrijk ongeveer 12 miljoen stuks geproduceerd door verschillende fabrikanten. Daarnaast zijn ook de nodige exemplaren geproduceerd door de overige Commonwealth landen en na de Tweede Wereldoorlog is de productie van mkII helmen in diverse andere landen doorgezet, waaronder ook in Nederland (Zie pagina Civiele helmen).


De mkII werd geproduceerd van non-magnetische mangaan staal en de aangezette helmrand was van roestvrij non-magnetische staal. De mkII woog ongeveer 1,05 kilogram en werd geperst uit 0.98 mm dik helmplaten. Zowel de helmschaal alsook de scherm van de mkII was, van boven af gezien, minder rond dan de mkI helmen. De mkII helm was ovaler van vorm.

Het binnenwerk was van een uitneembare model, waarvan de frame uit geperst karton werd gemaakt. In 1939 werd de binnenwerk gewijzigd van het model mkI naar het mkII model. Meeste binnenwerken zijn voorzien van een stempel I of II, wat aangeeft welke model het is. Meest opvallend is dat de ronde kussen in de top werd vervangen voor een kruisvormige kussen die uitneembaar was. Ook werden in de loop der jaren de kinriem enkele keren gewijzigd alsook de kinriembeugel.


De mkII helm werd, naast de mkI*, in 1941 ingevoerd bij de Nederlandse eenheden die uitgeweken waren naar Engeland. De mkI* en mkII vervingen hiermee alle voor-oorlogse modellen van Nederlandse fabrikaat die tot dan nog in gebruik waren. De mkII is bij de Landmacht in gebruikt gebleven tot medio jaren ’50 van de vorige eeuw totdat deze werd vervangen door de Troepenhelm (m53). Een deel van de mkII helmen werden opgeslagen als reserve. De meeste helmen werden, nadat zij gereviseerd werden, door verstrekt naar de Bescherming Bevolking of opgekocht door bedrijven om Bedrijf Zelf Bescherming eenheden uit te rusten met helmen. Een klein deel werd gereviseerd en verstrek aan de Mobiele Colonnes.



Voor meer informatie aangaande mkI en mkII helmen, bezoek gerust de volgende website:


The Brodie Helmet


Bekende helm fabrikanten zijn:

Verenigde Koninkrijk:

AMC:                 Austin Motor Co

BMB:                 Briggs Motor Bodies Ltd (helmen en binnenwerk fabrikant)

BS:                    Beardmore Steel Company (William Beardmore & Company)

C:                      Clydesdale Stamping Co Ltd

EB:                    Eveson Brothers

EC&Co Ltd:       E. Carmeliant & Co Ltd

F&L and FL:      Fisher & Ludlow Ltd

FS:                    Thomas Firth

HBH:                 Harrison Bros & Howson

HS:                    Hadfields

JSS:                  John Sankey & Sons

MS:                   Onbekend

RO & Co:          Rubery Owen & Co Ltd

SC:                   Steel Ceiling Ltd

SO:                   Samual Osborn Company

WD:                  William Dobson & Son


Canada:

C.L./C.:             Canadian Lamp Company

G.S.W.:            General Steelwares and Aluminium goods of Canada

A.G./C.:            Aluminium Goods Company


Australie:

CS:                    Commonwealth Steel Co Ltd

Onbekend:        John Heine & Son Ltd


Zuid Afrika:

Ongemerkt:       Transvaal Steel Pressing Syndicate


Nieuw Zeeland:

nPz:                  New Zealand Pressings


Nederland:

VB:                   Verblifa (Verenigde Blik Fabriken), alleen 1955 en 1956


Belgie:

Ongemerkt:      FN (Fabrique National), alleen na-oorlogs


Bekende binnenwerken fabrikanten zijn:

Verenigde Koninkrijk:

AG&co:            A. Garstin & Co Ltd

BH&G:             Barrow Hepburn & Gale ltd

BMB:                Briggs Motor Bodies Ltd (helmen en binnenwerk fabrikant)

CCL:                Christy & Co

FFL:                 Fishers Foils Ltd.

G&S:                Gimson & Slater

Helmets Ltd:    Helmets LTD

JCS & W ltd:    J. ComptonSons & Webb

LWL:                Lane & Whittaker Ltd.

N ltd:                SE Norris Ltd

SNL:                SE Norris Ltd

TTC:                Teddy Toy Company

Vero:                Everet W Vero&Co


Onbekende binnenwerk fabrikanten zijn:

CG&co, W&LC, PTB, E&R, M&C, L.P.C., ASC, CG&S, H&S en FH.


Canada:

AG&Co:              Aluminium Goods Company

VMC:                  Viceroy Manufactoring Company


Australie:

DUNLOP:           Dunlop


Zuid Afrika:

JAGER-RAND:  Jager-Rand


Belgie:

COMET:            Onbekend

X.B.:                  Xavier Buisset


The production of the Brodie helmet started again in 1938. These new helmets were classified as the Helmet, Steel, MK.II. From 1938 until the end of the second world war, about 12 million helmets were produced, by different manufacturers, in the United Kingdom. In addition, the necessary clones were produced by the other Commonwealth countries and after the second world war, the production of mkII helmets continued in various other countries, including the Netherlands (see page Civilian helmets).


The mkII was produced from a non-magnetic manganese steel and the rim was made on from a non-magnetic stainless steel. The mkII weighed about 1.05 kilograms and was pressed from 0.98 mm thick steel plates. The helmet shell was, seen from above, less round than the mkI helmets, but more oval in shape.

The liner was a removable model, and the frame was made from pressed cardboard. In 1939 the liner model mkI changed to to the mkII model. Most liners have a pressed stamp I or II, indicating what model it is. Most noticeable is the change of the round pad in the top for a cross-shaped one that was removable. Also, the chinstrap changed a few times over the years.


The mkII, together with the mkI *, were introduced to the new formed Dutch units in 1941,  who were in England at the time, and replaced all pre-war Dutch models which were still in use. The mkII remained in use until the mid-50 's until replaced by the troops helmet (m53). A part of the mkII helmets were stored as reserve but most helmets went to Civil Defense or bought by companies to fit their Company Self Protection units with helmets. A small part were provided to the Mobile Colonnes.



For more information regarding mkI and mkII helmets, please visit the following website:


The Brodie Helmet


Known helmet manufacturers are:

United Kingdom:

AMC:                 Austin Motor Co

BMB:                 Briggs Motor Bodies Ltd (helmets and liners)

BS:                    Beardmore Steel Company (William Beardmore & Company)

C:                      Clydesdale Stamping Co Ltd

EB:                    Eveson Brothers

EC&Co Ltd:       E. Carmeliant & Co Ltd

F&L and FL:      Fisher & Ludlow Ltd

FS:                    Thomas Firth

HBH:                 Harrison Bros & Howson

HS:                    Hadfields

JSS:                  John Sankey & Sons

MS:                   Onbekend

RO & Co:          Rubery Owen & Co Ltd

SC:                   Steel Ceiling Ltd

SO:                   Samual Osborn Company

WD:                  William Dobson & Son


Canada:

C.L./C.:             Canadian Lamp Company

G.S.W.:            General Steelwares and Aluminium goods of Canada

A.G./C.:            Aluminium Goods Company


Australia:

CS:                    Commonwealth Steel Co Ltd

Unknown:          John Heine & Son Ltd


South Afrika:

Unmarked:        Transvaal Steel Pressing Syndicate


New Zealand:

nPz:                  New Zealand Pressings


Netherlands:

VB:                   Verblifa (Verenigde Blik Fabriken), only in 1955 and 1956


Belgium

Unmarked:       FN (Fabrique National), only post-war


Known liner manufacturers are:

United Kingdom:

AG&co:            A. Garstin & Co Ltd

BH&G:             Barrow Hepburn & Gale ltd

BMB:                Briggs Motor Bodies Ltd (helmets and liners)

CCL:                Christy & Co

FFL:                 Fishers Foils Ltd.

G&S:                Gimson & Slater

Helmets Ltd:    Helmets LTD

JCS & W ltd:    J. ComptonSons & Webb

LWL:                Lane & Whittaker Ltd.

N ltd:                SE Norris Ltd

SNL:                SE Norris Ltd

TTC:                Teddy Toy Company

Vero:                Everet W Vero&Co


Unknown liner manufacturers are:

CG&co, W&LC, PTB, E&R, M&C, L.P.C., ASC, CG&S, H&S en FH.


Canada:

AG&Co:              Aluminium Goods Company

VMC:                  Viceroy Manufactoring Company


Australia:

DUNLOP:           Dunlop


South Afrika:

JAGER-RAND:  Jager-Rand


Belgium:

COMET:            Unknown

X.B.:                  Xavier Buisset