Your SEO optimized title page contents
In Argentijnse dienst / In Argentinian service
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


M53 Troepenhelmen gebruikt door de Argentijnse Strijdkrachten

M53 helmets used by the Argentinian Armed Forces


Argentinian Troepenhelm m53


In oktober 1968 werd de Karel Doorman (R81) vliegkampschip overgedragen aan de ARA (Armada de la Republica Argentina / Argentijnse Marine) waar deze werd omgedoopt tot de ARA 25 de Mayo (V-2).

De ARA 25 de Mayo bleef in dienst tot 2000 waarna deze werd gesloopt.


Naast de Karel Doorman werd ook een uitrustingspakket meegeleverd waarin ook helmen zich bevond. Deze helmen bestond uit naoorlogse Troepenhelmen maar zeer waarschijnlijk werden ook oorlogse M1 helmen meegeleverd. Het is niet bekend hoeveel helmen precies waren overgedragen en van deze helmen hoeveel helmen van het type  m53 waren. Het zullen er niet veel zijn geweest.

Tot heden zijn 13 Argentijns gebruikte m53 buitenhelmen getraceerd door verschillende Argentijnse verzamelaars. Deze 13 buitenhelmen zijn allen door Linnemann-Schnetzer (LS58) geproduceerd. Van deze 13 voormalige Nederlandse m53 buitenhelmen hebben er 3 nog de Nederlandse MvO afname stempel in de helmbol. Naast de m53 buitenhelmen, zijn er ook 2 Verblifa binnenhelmen in Argentijnse privé collecties aanwezig.

Ook is een Argentijns geproduceerde M1 buitenhelm (FM: Fabricaciones  Militares) bekend die is uitgerust met een Nederlands model kinriem zoals deze ook op de Troepenhelmen werden geplaatst.


Het was gebruikelijk dat helmen gebruikt door de ARA regelmatig werden gereviseerd om aansluitend weer binnen de ARA uitgereikt te worden. De Troepenhelmen zijn dan ook uiteindelijk terechtgekomen op verschillende schepen van de Argentijnse Marine en bij de Argentijnse Mariniers.


De hier afgebeelde helm is een van de m53 helmen die met de Karel Doorman werd overgedragen aan de Argentijnse Marine. Deze helm is enkele malen door de Argentijnse Marine gereviseerd en tot 3 maal aan tot overgeschilderd in een rode kleur. Deze helm komt uit de inventaris van de ARA 25 de Mayo heeft dienst gedaan bij een ‘Damage Control” ploeg aan boord.

Deze helm is een donatie aan de Dutchhelmets Collectie.In October 1968, the Karel Doorman (R81) aircraft carrier was handed over to the ARA (Armada de la Republica Argentina / Argentinian Navy) where she was installed as the ARA 25 de Mayo (V-2).

The ARA 25 de Mayo stayed in service until 2000.


Together with the Karel Doorman, an inventory was overhanded in which some helmets were present. These helmets were m53 helmets and possible also some M1 helmets were handed over. It is not known how many m53 helmets were overhanded to the Argentinian Navy, but they were not many of them.

Until now, only 13 m53 steel shells have been traced by various Argentinian collectors. All these 13 m53 steel shells were produced by Linnemann-Schnetzer (LS58) and there are 2 Verblifa liners, used by the Argentinian Navy, present in private collections in Argentina.

3 of the 13 m53 steels shells still have the Dutch MvO domestamp.

There is also 1 Argentinian produced M1 (FM: Fabricaciones  Militares) known with a Dutch made m53 chinstrap attached to it.


It was common for the ARA to revise helmets now and then. After revision, helmets were handed to various ships within the Argentinian Navy and the Argentinian Marines.


The helmet shown is one of the m53 helmets handed over to the Argentinian Navy with the Karel Doorman. This helmet has been revised several times by the Argentinian Navy and has 3 layers of red paint. This helmet comes from the inventory of the ARA 25 de Mayo and serviced as a helmet of a ‘Damage Control’ unit on board.

This helmet was a donation to the Dutchhelmets Collection.Schild en spreuk van de 25 de Mayo.Creast of the 25 de Mayo.