Tankhelm, model 1964

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

De tankhelm model 1964 (m64) / The tank helmet model 1964 (m64)

 

 

De tank helm m64, ook wel stalen helm voor gevechtswagenbemanning genoemd, werd ingevoerd medio jaren '60 van de vorige eeuw en verving de Amerikaanse tank helm model 1941.

 

De tank helm m64 werd in Duitsland geproduceerd door Maury&Co.