Your SEO optimized title page contents
Nederlandse Spoorwegen (NS) / Netherlands Railway
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Helmen gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen / Helmets used bij de Dutch railwaysA m34 used by the Dutch Railways during the German occupation.Een m34 door-gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Duitse bezetting.Een Naar model KNIL gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Duitse bezetting.A model KNIL used by the Dutch Railways during the German occupation.Een naar model KNIL zoals deze door de Bedrijfsbrandweer is gebruikt vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw.A model KNIL as used bij the company fire department from the 50-ies.Een naar model KNIL zoals deze door de Bedrijfsbrandweer is gebruikt vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw.A model KNIL as used bij the company fire department from the 50-ies.Een Canadese mkII (GSW, 1942) in de Bescherming Bevolking configuratie welke is doorverstrekt aan de Nederlandse Spoorwegen.

Deze helm is aan de buitenzijde overgeverfd in een groene kleur.A Canadian mkII (GSW, 1942) in the Civil Defense configuration which was re-issued to the Dutch Railways.

This helmet has been overpainted in a green color.A Canadian mkII (GSW, 1942) in the Civil Defense configuration which was re-issued to the Dutch Railways.Een Engelsee mkII (JSS, 1941) in de Bescherming Bevolking configuratie welke is doorverstrekt aan de Nederlandse Spoorwegen.