Nederlandse Spoorwegen (NS) / Netherlands Railway

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Helmen gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen / Helmets used bij de Dutch railways

 

 

Een m34 door-gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Duitse bezetting.

 

 

A m34 used by the Dutch Railways during the German occupation.

 

 

Een Naar model KNIL gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Duitse bezetting.

 

 

A model KNIL used by the Dutch Railways during the German occupation.

 

 

Een naar model KNIL zoals deze door de Bedrijfsbrandweer is gebruikt vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw.

 

 

A model KNIL as used bij the company fire department from the 50-ies.

 

 

Een naar model KNIL zoals deze door de Bedrijfsbrandweer is gebruikt vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw.

 

 

A model KNIL as used bij the company fire department from the 50-ies.

 

 

Een Canadese mkII (GSW, 1942) in de Bescherming Bevolking configuratie welke is doorverstrekt aan de Nederlandse Spoorwegen.

Deze helm is aan de buitenzijde overgeverfd in een groene kleur.

 

 

A Canadian mkII (GSW, 1942) in the Civil Defense configuration which was re-issued to the Dutch Railways.

This helmet has been overpainted in a green color.

 

 

Een Engelsee mkII (JSS, 1941) in de Bescherming Bevolking configuratie welke is doorverstrekt aan de Nederlandse Spoorwegen.

 

 

A Canadian mkII (GSW, 1942) in the Civil Defense configuration which was re-issued to the Dutch Railways.