page contents
Bescherming Bevolking (BB) / Civil Defense (CD)

Dutchhelmets

De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Helmen gebruikt door de Bescherming Bevolking / Helmets used by the Civil Defense


De Bescherming Bevolking


De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele beschermingsorganisatie die in 1952 werd opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet naar Engels model waar de civiele beschermingsorganisatie een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De taak die de overheid aan de Bescherming Bevolking had toebedeeld, was die van het verrichten van steun aan de bevolking onder bijzondere omstandigheden zoals de gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. Ze kende onder meer een brandweer-, een eerste hulp- en een reddingsdienst. De BB werd ook belast met het voorlichten van de burgers. Begin jaren 50 ging men nog uit van een oorlog met conventionele wapens, maar vanaf de tweede helft van de jaren 50 werd duidelijk dat de Derde Wereldoorlog zeer waarschijnlijk met atoomwapens zou worden uitgevochten.

De BB had een kern van medewerkers in overheidsdienst en verder bestond de organisatie uit vrijwilligers. In 1956 telde de organisatie BB ruim 160.000 vrijwilligers. Er waren ongeveer 200.000 medewerkers nodig om de organisatie volledig te bemensen. Ondanks een intensieve wervingsactie lukte het niet om de organisatie compleet te krijgen.

Vanaf de jaren zeventig was er voortdurend sprake van bezuinigingen op de BB. Op 7 december 1981 deelde de Minister van Binnenlandse zaken mee dat de BB geleidelijk en gefaseerd zou worden opgedoekt. Formeel werd de BB op 11 juni 1986 opgeheven.


De B.B. was geen militaire organisatie, maar een organisatie van burgers om de bevolking hulp te verlenen. Op het hoogtepunt van de organisatie waren 165.000 mensen betrokken bij de activiteiten van de B.B. De organisatie is opgeheven als gevolg van de reorganisatie van de rampenbestrijding. De taken zijn overgedragen aan o.a. de Brandweer en het Rode Kruis. Na het opheffen van de B.B. in 1986 is de organisatie snel ontmanteld.Onderscheidingstekens op helmen van de Bescherming Bevolking:

       

Gewestelijk commandant          3 brede blauwe biezen ondergrond wit

Provinciaal commandant           3 brede blauwe biezen ondergrond wit

Hoofd B.B.                                 3 brede blauwe biezen ondergrond wit

Plaatsvervangend H.B.B.          3 brede blauwe biezen ondergrond wit

Plaatselijk H.B.B.                       2 brede blauwe biezen ondergrond wit

Wijkhoofd                                   2 geblokte blauwe  biezen ondergrond wit

Plaatsvervangend Wijkhoofd     2 geblokte blauwe  biezen ondergrond wit

Blokhoofd                                   1 geblokte blauwe bies ondergrond wit

Plaatsvervangend Blokhoofd     1 geblokte blauwe bies ondergrond wit


Commandant Brandweer           2 brede rode biezen ondergrond wit

Vak. Cdt. Brandweer                  1 brede rode bies ondergrond wit

Wijkleider Brandweer                 1 geblokte rode bies ondergrond wit

Peloton Cdt. Brandweer             1 brede zwarte bies ondergrond rood

Groeps Cdt. Brandweer              ondergrond rood


Cdt. Geneeskundig Dienst          2 brede groene biezen ondergrond wit

Wijkleider Geneesk.Dienst          1 geblokte groene bies ondergrond wit


Pl. Cdt. Geneeskundige Dienst   ondergrond lichtblauw

Arts Cdt. M.G.G. of M.G.T.          ondergrond lichtblauw

Arts                                              ondergrond lichtblauw


Cdt. Reddingsdienst                   2 brede gele biezen ondergrond wit

Pel. Cdt. Reddingsdienst            1 brede zwarte bies ondergrond geel

Wijkleider Reddingsdienst          1 geblokte gele bies ondergrond wit


Redder Ploegleider                     ondergrond geel

Pionier Ploegleider                      ondergrond geel


Hoofd dienst sociale verz.          2 brede oranje biezen ondergrond wit