mkIII helmen / helmets


mkIII helmen gebruikt door de Bescherming Bevolking

mkIII helmets used by the Civil Defense


mkIII helm Bescherming Bevolking


De mkIII helm werd geintroduceerd bij de Bescherming Bevolking (BB) in de jaren '50 van de vorige eeuw.

Het waren afgedankte leger helmen die werden gereviseerd voor de BB.