page contents
m27
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


M27 helmen gebruikt door de Luchtbeschermingsdienst

M27 helmets used by the Air Raid Protection


m27 LBD


Een m27 welke door de Luchtbeschermingsdienst van Amersfoort in doorgebruikt tijdens de bezettingsjaren.