page contents
Vz32
De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Vz32 helmen gebruikt door de Luchtbeschermingsdienst

Vz32 helmets used by the Air Raid Protection


Vz 29 LBD


Een Vz32 helm welke gebruikt is door de Luchtbeschermingsdienst (LBD).

Deze type helm is zeer waarschijnlijk pas na de bevrijding aangekocht en door de LBD gebruikt tussen 1945 en 1952, toen de Bescherming Bevolking (BB) werd opgericht.

Tot heden heb ik geen bewijs kunnen vinden dat deze type helm al tijdens de bezettingsjaren werden gebruikt.


Opvallend is dat het originele binnenwerk werd verwijderd om aansluitend, nadat de helm en binnenwerk zwart was geverfd, terug geplaatst te worden met Nederlandse model rivetten. ook werd een Nederlandse model nekkap toegevoegd.


Er zijn weinig 'Nederlandse' Vz32 helmen bekend waardoor de indruk ontstaat dat deze in een kleine aantal is aangekocht.