Valse Marine helmen / Fake Navy helmets

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

 

Voorbeelden van valse Marine helmen en naoorlogse Marine ankers

Examples of fake Navy helmets and post-war anchors

 

 

Een m34 of Stalen helm met een naoorlogse baret anker geplaatst.

 

 

A m34 or civilian Steel helmet with a post-war beret anchor placed.

 

 

Some examples of post-war beret anchors. There are many variations of post-war anchors. If in doubt, please contact Dutchhelmets.nl.

 

 

Enkele voorbeelden van naoorlogse Marine baret ankers. Er zijn vele varianten van naoorlogse ankers. Mocht u twijfelen, neem gerust contact op met Dutchhelmets.nl.

 

 

Een m34 met een aangebrachte naoorlogse riemgesp anker.

Dit type anker lijkt het meest op de vooroorlogse model en wordt vaak gebruikt om Marine helmen te vervalsen.

 

 

A original m34 with a post-war buckle anchor placed.

The post-war buckle anchor is nearly identical to the pre-war anchor which was used on the m34 Navy helmets. This anchor is frequently used to build fake pre-war Navy helmets.

 

 

De naoorlogse riemgesp anker.

 

 

Post-war buckle anchor.