page contents
Korea (NDVN)

Dutchhelmets

De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Korea, 1950-1954


Emblemen van de Nederlandse Detachement Verenigde Naties (NDVN)


Nagenoeg alle hieronder getoonde emblemen zijn absoluut origineel. Van enkele emblemen heb ik mijn twijfels en heb ik dit als onderschrift bij de betreffende emblemen toegevoegd. Alle informatie om te kunnen vaststellen of deze origineel zijn of niet wordt erg gewardeerd.

Mocht u twijfels hebben bij andere emblemen, dan vermeen ik dit graag met de reden waarom.


Emblemen waarvan ik zeker weet dat deze commercieel aanmaak of reproductie zijn, worden geplaatst op de pagina Commerciële aanmaak/Reproductie.


De Korea oorlog wordt ook wel ‘de vergeten oorlog’ genoemd, wat geheel onterecht is. De Koreaanse oorlog is een bloedige bladzijde in de Nederlandse krijgsgeschiedenis waarbij 120 Nederlandse militairen sneuvelden, 3 vermist raakten en velen meer gewond terugkeerden.

Bij terugkeer in Nederland was vanuit de Nederlandse samenleving weinig sprake van een hartelijke ontvangst. Nederland was weinig geïnteresseerd in wat de jonge militairen allemaal hadden meegemaakt en wat sommigen hun leven lang als geestelijke ballast zouden meedragen.

Nu, decennia later en na een zeer moeizaam traject, is de erkenning in Nederland voor deze helden langzaam op gang gekomen.


In augustus 1950 werden in Nederland de eerste vrijwilligers opgeroepen om deel te nemen aan de strijd in Korea. Er meldden zich 1670 vrijwilligers en op 15 september 1950 werden zij overgeplaatst en ingedeeld bij het Regiment van Heutsz. Op 25 september 1950 werd bij Ministeriele beschikking

de oprichting van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) van kracht, die per 15 oktober 1950 inging.

De eerste groep van 636 man onder bevel van luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden vertrok op 26 oktober 1950 met het transportschip Zuiderkruis. Het laatste detachement vertrok in juli 1954 en eind 1954 waren alle manschappen van het NDVN terug.

 

Het NDVN werd uitgerust met Amerikaanse kleding/uitrusting en viel onder het 38th U.S. Infantry Regiment "Rock of the Marne" die onderdeel was van de US 2nd 'Indianhead' Infantry Division (8th Army).

 

Van de 4748 Nederlandse militairen die in Korea dienden ontvingen er drie de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, de Militaire Willems Orde, van wie twee postuum (commandant overste Den Ouden en soldaat J.F. Ketting Olivier). Koningin Juliana verleende aan Kapitein J. Anemaet het ridderkruis en hij was onder de veteranen de enige levende drager van een wegens de Koreaanse Oorlog toegekende Willems Orde. Verder werd de Bronzen Leeuw vijf maal toegekend, het Bronzen Kruis 21 keer en het Kruis van Verdienste vier maal.

Tevens werd door de Nederlandse regering het Kruis voor Recht en Vrijheid verleend aan alle NDVN militairen.

Het detachement kreeg van de Amerikanen het Combat Infantryman Badge en ook werd de Distinguished Unit Citation (per 3 november 1966 hernoemd naar Presidential Unit Citation) toegekend voor de acties Hongsong en Wonju (12 t/m 15 februari 1951) en voor de actie bij Honchon (16 t/m 22 mei 1951).

Andere Amerikaanse onderscheidingen waren: Bronze Star Medal (91), Bronze Star Medal with V-device (25), Silver Star Medal (16), Legion of Merit, Degree of Legionnaire (3), Legion of Merit, 4th class (1) en de Medal of Freedom (1).

Op 1 oktober 1953 werd door de Zuid-Koreaanse Republiek aan de NDVN de Republic of Korea Presidential Unit Citation uitgereikt als hoogste Zuid-Koreaanse onderscheiding. Deze werd uitgereikt voor alle uitgevoerde acties van de NDVN tussen 22 november 1950 en 8 april 1953.

De Zuid-Koreaanse Incident Participation Medal (ook wel Koreaanse Oorlogsmedaille genoemd) werd aan alle militairen die tussen 25 juni 1950 en 27 juli 1953 in het kader van de vredesoperatie van de Verenigde Naties dienstdeden in Korea automatisch toegekend.

De VN verleende alle Nederlandse militairen die langer dan dertig dagen in Korea waren geweest de Korea Medaille van de Verenigde Naties.

 

De zwaarste gevechten waarbij het NDVN betrokken was, waren die te Hoengseong (februari 1951, 15 Nederlanders gesneuveld onder wie de commandant), Wonju en Inje (juni 1951, 20 Nederlanders gesneuveld). De belangrijkste acties van het NDVN waren:

 

Hoengseong (1951), Wonju (1951), Hill 325 (1951), Hwachonreservoir (1951), Inje (1951), Taeusan (1951), Mundung-ni (1951), Iron Triangle (1951), Silver Star Hill (1952), Star Hill (1952), Sagimak (1952), Chungmoksil Koje-do (1952), Old Baldy (1952), Arsenal (1952), Iron Triangle (1952)

Samichon valley (1953), Nudea (1953), Iron Triangle (3e maal, 1953), Chunmoksil (1953) en Hill 340 (1953).


Voor meer informatie over de Korea oorlog, kunt u een beezoek brengen aan:


Vereniging Oud Korea Strijders (V.O.K.S.)Dutchhelmets gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt Dutchhelmets in staat om de site te verbeteren en om betere campagnes op te zetten. Dutchhelmets uses third party cookies to track how you use the website. This helps us better understand how visitors can find and use our site and allows us to run better campaigns.

Accept