page contents
Special Operation Forces (SOF) van de Nederlandse Krijgsmacht

Dutchhelmets

De Nederlandse stalen helm 1916-1992


Special Operations Forces van de Nederlandse Krijgsmacht


De internationale veiligheidssituatie is veranderd en daarin worden Special Operations Forces (SOF) veel gevraagd. SOF-operaties onderscheiden zich niet alleen door flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandig optreden. Deze inzet staat ook garant voor een kleine footprint en grote precisie. Speciale troepen zijn zeer geschikt voor interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, bij terrorismebestrijding en tegenover irregulier opererende tegenstanders. SOF vervullen verder een prominente rol bij beeldopbouw in de pre-conflictfase en bij capaciteitsopbouw om conflicten te voorkomen.


De naam Special Forces (SF) wordt vaak verkeerd gebruikt en in de meeste gevallen wordt eigenlijk Special Operations Forces (SOF) bedoeld.


In het NATO Allied Joint Doctrine for Special Operations worden speciale operaties als volgt omschreven:

MILITARY ACTIVITIES CONDUCTED BY SPECIALLY DESIGNATED, ORGANISED, SELECTED, TRAINED, AND EQUIPPED FORCES USING UNCONVENTIONAL TECHNIQUES AND MODES OF EMPLOYMENT.


SOF-eenheden zijn eenheden die speciale operaties uitvoeren die uit drie smaken bestaan:

  • Direct Action (DA): korte offensieve acties,
  • Special Reconnaissance (SR): langeafstandsverkenningen met als doel om strategische inlichtingen te verzamelen,
  • Military Assistance (MA): bijstand om bevriende eenheden op te leiden en te trainen.


Nederland kent twee SOF-eenheden, namelijk het Korps Commandotroepen (KCT) van de Koninklijke Landmacht en de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers.


Sinds 2018 worden alle Nederlandse SOF-operaties centraal aangestuurd door NLD SOCOM, een operationele staf die alle Nederlandse SOF-operaties plant, aanstuurt, uitvoert en evalueert.In de onderliggende pagina's kunt u stukken bekijken aangaande huidige Nederlandse Special Operations Forces, de voorlopers ervan, NLD SOCOM en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar).


Mocht u stukken hebben die de Dutchhelmets collectie aanvullen en deze van de hand willen doen, of aanvullende informatie hebben, neem dan graag contact op via het Contact pagina.


Koninklijk Koninklijke Nederland Nederlands Nederlandse Krijgsmacht Defensie NL NLD SOCOM Landmacht Leger No2 No 2 No10 10 Interallied Dutch Troop Korps Commandotroepen Commando Depot Regiment Speciale Troepen KCT KST DST RST KNIL DPS Indisch Indische Indonesië Insulinde School Opleiding Parachutisten SOP Paracompagnie Stormschool Bloemendaal Roosendaal Marine Mariniers MARSOF NLMARSOF Netherlands Maritime Special Operations Forces Bijzonder Bijstands Eenheid BBE Unit Interventie Mariniers UIM Marechaussee Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten Beveiliging Beveiligings Opdrachten BSB Dienst Speciale Interventies DSI

Helm Helmen Helmet Casque Baret Baretten Beret Pet Veldpet Muts Mutsdas Uniform Embleem Baretembleem Korpsonderscheidingstekenen Wapenonderscheidingstekenen Onderscheidingstekenen Para Parabrevet Parabrevetten Parawing Wing Brevet Brevetten Parachutist Parachutisten Uitzending Missie Bosnië Macedonië Kosovo Irak Afghanistan Uruzgan Uruzghan Mali Oefening Lowland Lowlands

Dutchhelmets gebruikt cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Dit helpt om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt Dutchhelmets in staat om de site te verbeteren en om betere campagnes op te zetten. Dutchhelmets uses third party cookies to track how you use the website. This helps us better understand how visitors can find and use our site and allows us to run better campaigns.

Accept