page contents
Krijgsmacht

De Nederlandse Krijgsmacht


Sinds 1947 heeft Nederland aan verschillende missies deelgenomen. Dat waren missies om (de belangen van) Nederland te verdedigen en beschermen. Maar ook missies om de internationale rechtsorde te handhaven en bevorderen en internationale humanitaire en reddingsoperaties.


Militairen werken dagelijks aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Zij dragen daarmee bij aan de stabiliteit en veiligheid in de wereld.


Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatiedelen. De 4 krijgsmachtdelen zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet. Het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie ondersteunen door producten en diensten te leveren. De Bestuursstaf maakt het beleid.


Defensie heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

- beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;

- bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;

- leveren van bijstand bij rampen en crises.


Voor meer informatie, ga naar:

Ministerie van Defensie