Para helmen


Para trainingshelmen en gevechtshelmenInfantry Tanker HelmetSteel Helmet, Despatch Riders, mkI1A1LL (FJ59)M95, ParaProTec, Para helmDe Gentex HAHO/HALO para helm

HAHO = High Altitude High Opening / HALO = High Altitude Low Opening


Bij het Korps Commandotroepen (KCT) wordt per compagnie één ploeg gespecialiseerd op de inzet per valscherm middels de HAHO/HALO-methode. HAHO/HALO wil niet meer zeggen dan “hoog eruit” en respectievelijk hoog of laag openen van het valscherm.
“Hoog eruit” kan gaan tot 25.000 voet, de hoogte die met een zuurstofapparaat nog met aanvaardbaar risico te overbruggen is. Door de draagkracht van de parachute en de luchtstroom te benutten kan, afhankelijk van de afspringhoogte en de omstandigheden, een afstand van tenminste 50 kilometer overbrugd worden.