Valse helmen


Valse Nederlandse helmen


Er zijn steeds meer vervalste Nederlandse helmen in omloop en dit baart mij zorgen...


Het verzamelen van miliaria en in het bijzonder Nederlandse helmen, moet leuk en educatief zijn. Verzamelaars, onderzoekers en overige geïnteresseerden moeten een eerlijke kans krijgen om Nederlandse helmen te verzamelen zonder dat zij worden misleid of bedonderd.Civiele helmen die geproduceerd zijn tijdens de bezettingsjaren, zijn relatief goedkoop en kunnen "makkelijk" omgebouwd worden naar bijzondere en zeldzame varianten. Langzamerhand begint dit echt een probleem te worden aangezien originele helmen duurder worden en er weinig goede documentatie beschikbaar is om valse helmen te onderkennen.

In het algemeen zijn de meeste falsificaties, helmen die geproduceerd zijn tijdens de bezettingsjaren welke worden voorzien van decals/emblemen van verschillende organisaties.


Voornamelijk valse helmen van de Technische Noodhulp (TN) en de zogenaamde Schalkhaar Politie worden steeds vaker aangeboden. Dan zijn er ook de vooroorlogse leger helmen waarvan de helmemblemen verwijderd zijn. Deze worden steeds vaker voorzien van valse helmemblemen of Luftschutz decals.

Op Dutchhelmets.nl kunt u ook verschillende originele naoorlogse Marine ankers bekijken. Dit zijn de meest voorkomende ankers die gebruikt worden om valse vooroorlogse Marine helmen te produceren.Dutchhelmets.nl besteed veel tijd in onderzoek naar valse helmen en heeft een aardige database opgebouwd aangaande valse helmen, helmemblemen, decals en overige zaken. Dutchhelmets.nl heeft ook bewust enkele valse helmen verworven om zo onderzoek te kunnen doen naar de steeds beter wordende techniek om helmen te vervalsen.