page contents
Dutchhelmets.nl
BSB

Op deze pagina zijn verschillende artikelen tentoongesteld. Alle hieronder getoonde artikelen zijn origineel, tenzij er twijfels zijn en deze als onderschrift zijn toegevoegd. Alle informatie om te kunnen vaststellen of artikelen origineel zijn of niet wordt erg gewardeerd. Mocht u twijfels hebben bij originaliteit, dan vermeen ik dit graag met de reden waarom. Ook aanvullende informatie zoals productie aantallen, producent, productie jaartallen, wanneer gedragen e.d. wordt erg gewardeerd.


Mocht u stukken hebben die de Dutchhelmets collectie aanvullen en deze van de hand willen doen, of aanvullende informatie hebben, neem dan graag contact op via het Contact pagina.


Emblemen waarvan ik zeker weet dat deze commercieel aanmaak of reproductie zijn, worden geplaatst op de pagina Commerciële aanmaak / Reproductie.


Alle informatie op deze pagina is afkomstig van openbare bronnen.


Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB)


De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) is een eenheid van de Koninklijke Marechaussee (KMar) gespecialiseerd in het fungeren als arrestatieteam, als observatieteam en in het beschermen van personen in risico gebieden. Het personeel kan bestaan uit militairen geworven uit de eigen KMar gelederen, uit personeel van de Nationale Politie en uit militair personeel van overige defensie eenheden.

 

Na de moord op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 werden overal in Europa klassieke antiterreureenheden opgericht. De Koninklijke Marechaussee voorzag dat deze eenheden in veel gevallen een té zwaar middel waren om in te zetten. Omdat de bijzondere bijstandseenheden (BBE) alleen bij terroristische acties konden worden ingezet, richtte de KMar in 1975 de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) op, die bij andere geweldsincidenten op het hoogste geweldsniveau kon opereren. In de wandelgangen sprak men van het ‘gat van Spronk’, naar brigadegeneraal E.N. Spronk, de commandant van de KMar die het initiatief tot de oprichting van de BSB had genomen.

De eerste lichting werd opgeleid bij de Duitse eenheid Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9). Kort erna kon de nieuwe Nederlandse eenheid meteen bewijzen wat ze waard was bij de ontruiming van de Molukse wijk in Vaassen, waar geschoten was met een vuurwapen op de mobiele eenheid.

De BSB kent de afdelingen Persoonsbeveiliging, Observatie, Arrestatieteam en Bijzondere Opdrachten.

 

Persoonsbeveiliging betreft voornamelijk het beveiliging van ambassadepersoneel. De persoonsbeveiligers van de BSB werken regelmatig samen met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en beide diensten hebben vergelijkbare procedures en opleidingen.

 

Een Observatie Team BSB wordt pas ingezet nadat een Officier van Justitie een last tot stelselmatige observatie heeft goedgekeurd. De wettelijke kaders hiervoor staan gegeven in het Wetboek van Strafvordering en de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ook het observeren van 'gevaarlijke' activisten is een taak van de BSB. Men doet dit op aanvraag van o.a. de AIVD omdat diens observatieteams onbewapend zijn.

 

Het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam (AOT) van de BSB wordt ingezet in levensbedreigende en tactisch moeilijke situaties. De BSB levert dit AOT aan de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nationale Politie. Het arrestatieteam (AT) van de BSB valt organisatorisch niet onder de DSI, maar draait wel volledig mee in de verdeling van de inzetten van de DSI.

 

De afdeling Bijzondere Opdrachten omvat alle bijzondere beveiligingsopdrachten die de BSB vervult. Zo beveiligt de BSB de waardetransporten van De Nederlandsche Bank, hierbij kunnen zij worden ondersteund door collega's van het eskadron Hoog Risico beveiliging (HRB). Ook verzorgt sinds 2004 de BSB het Nederlandse airmarshal-programma, hierin wordt een gewapende niet-geüniformeerde BSB operator ingezet die meereist met een verkeersvliegtuig ter voorkomen van eventuele terreuracties.