Startpagina / Home

Dutchhelmets.nl is lid en houder van het Keurmerk Online-Musea.nl.

 

Dutchhelmets.nl is member of and has the Online-Musea.nl certificate.

Een aantal van de hierboven getoonde afbeeldingen zijn door Dutchhelmets.nl bewerk door het onherkenbaar maken van tekens die als aanstootgevend ervaren kunnen worden. Dit is niet het geval bij de foto's die getoond worden in de diverse artiekelen, vanwege de informatieve doelstelling en historische waarde. Wees hiervan bewust.

 

Dutchhelmets.nl

Een website gewijd aan helmen gebruikt door diverse Nederlandse organisaties en aan helmen die geproduceerd zijn in Nederland.

 

 

Dutchhelmets.nl is een prive verzameling waarbij de kern bestaat uit (Nederlandse) helmen, hoofddeksels en gasmaskers gebruikt door de Nederlandse Krijgsmacht, Politie en overige Nederlandse organisaties vanaf 1916 tot heden. Daarnaast bestaat een deel van de collectie uit Nederlandse uniformen, emblemen en uitrustingstukken.

 

Dutchhelmets.nl herbergt ook 14 helmen uit de voormalige Henk L. Visser collectie. Deze collectie helmen worden door Dutchhelmets.nl als geheel netjes bewaard. Deze helmen kunt u bekijken in de Specials pagina.

 

Op Dutchhelmets.nl kunt u informatie vinden over de Nederlandse helmen welke door de Krijgsmacht zijn gebruikt.

U kunt ook artikelen vinden aangaande helmen gebruikt door de Nederlandse politie, Lucht Bescherming Dienst, Bescherming Bevolking en andere (overheid) organisaties.

Tevens zijn er pagina's gewijd aan de Nederlandse helmen die door andere landen zijn gebruikt en aan Nederlandse helmen die door verschillende organisaties in bezet Europa zijn gebruikt tijdens de Tweede wereldoorlog.

 

Mocht u ook interesse hebben in Nederlandse Gasmaskers, dan kunt u op deze website ook informatie hierover vinden. Hieronder kunt u de link vinden naar de afdeling Gasmaskers.

 

Dutchhelmets.nl heeft geen politieke motieven en is geheel toegewijd aan onderzoek en verzamelen van Nederlandse militaria. Hoofddoel van deze website is om musea, verzamelaars en andere geïnteresseerden te informeren over de Nederlandse helm en in mindere mate te informeren over gasmaskers en hoofddeksels.

 

Some of the pictures above have been modified by blurring insignia that may be experienced as offensive. This is not the case with pictures in the various articles, due to the informative objective and historical value. Please be aware of this.

 

Dutchhelmets.nl

A website dedicated to helmets used by various Dutch organisations and to helmets produced in the Netherlands.

 

 

Dutchhelmets.nl is a private collection of which the main part consists of (Dutch) helmets, headgear and gas masks used by the Dutch Amerd Forces, Police and other organisations from 1916 to present days. The collection also consists of Dutch uniforms, insignia and equipment.

 

Dutchhelmets.nl also has 14 helmets from the former Henk L. Visser collection. This collection of helmets will be kept together by Dutchhelmets.nl. These helmets can bve seen on the Specials page.

 

On Dutchhelmets.nl you can find articles concerning Dutch helmets used by the Netherlands Armed Forces.

You can also find articles concerning helmets used by the Netherlands Police, Civil Defence and other (non-) governmental organisations.

Romanian helmets produced in the Netherlands prior to World War 2, Luxembourg post-war helmets produced in the Netherlands and Dutch helmets used by various organisations throughout occupied Europe are also posted on this website.

 

If you are interrested in Dutch Gas masks , you can also find information about this on this website. use the link underneath to go to the Gas masks pages.

 

 

Dutchhelmets.nl is a non-political website dedicated to research and collecting of Dutch militaria. The intention of this website is to inform museums, collectors and others interested in Dutch militaria.

 

De Dutchhelmets doelstelling

Is om zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de helmen welke zijn ontwikkeld, geproduceerd, gemodificeerd, geïmporteerd en gebruikt door de Nederlandse Krijgsmacht sinds 1916 tot heden en om dit te delen met geïnteresseerden. Een levenswerk......

Mocht u informatie of Nederlandse helmen in de aanbieding hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met Dutchhelmets.nl.

 

Het is de bedoeling dat dutchhelmets.nl een goede basis wordt voor onderzoek naar Nederlandse helmen maar ook om als referentie te kunnen dienen voor musea en verzamelaars.

 

 

Achtergrond

De beheerder van Dutchhelmets.nl is al ruim 30 jaar bezig met het verzamelen van militaria en heeft zich gespecialiseerd in Nederlandse helmen ruim 12 jaar geleden. Dutchhelmets.nl is niet alleen bezig met het opbouwen van een collectie Nederlandse helmen maar doet ook veel onderzoek hier naar. Hierdoor kan Dutchhelmets.nl informatie en advies geven aan musea, verzamelaars en overige geïnteresseerden aangaande originele maar ook valse Nederlandse helmen.

 

 

 

Gooi niets weg!

Dutchhelmets.nl vraagt uw aandacht voor het behoud van militair materiaal, voornamelijk materiaal uit de oorlogsjaren, en wil voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte militaire objecten verloren gaan. Dutchhelmets.nl wil een bijdrage leveren om er voor te zorgen dat dit materiaal een goede bestemming krijgt en zo beschikbaar blijft voor toekomstige generaties. Mocht u wat hebben liggen waar u afstand van wilt doen, neem gerust contact op met Dutchhelmets.nl via de contact formulier.

 

 

Schenkingen

Schenkingen aan de Dutchhelmets collectie zullen nooit verkocht, geruild of anderszins uit de collectie worden vervreemd. Schenkingen zullen goed gedocumenteerd worden, netjes bewaard worden binnen de collectie voor toekomstige generaties en eventueel gebruikt worden voor verdere onderzoek.

 

 

Wees gewaarschuwd!

Er zijn lieden die zich voordoen als Dutchhelmets.nl wanneer zij anderen benaderen. Zij misbruiken de domeinnaam Dutchhelmets.nl om helmen te kopen of te verkopen.

Mocht u benaderd worden door iemand die zich voordoet als Dutchhelmets, neem eerst contact met dutchhelmets.nl via de contact formulier om zeker te zijn dat u niet wordt benadeeld.

 

 

Keurmerk

Sinds mei 2015 is Dutchhelmets.nl lid van Online-Musea.nl en mag de Keurmerk van Online Musea dragen. Voor meer informatie hierover kunt u op de certificaat klikken om op de website van Online-Musea te komen. U kunt ook op de logo rechts boven klikken die op elke pagina zichtbaar is.

 

Op de website van Online-Musea, kunt u een overzicht bekijken met alle websites van aangesloten leden. Dit is echt de moeite waard!

 

 

The Dutchhelmets goal

Is to achieve a complete insight on the helmets developed, produced, modified, imported and used in the Netherlands from 1916 to present days. A lifetime of work awaits.... So, please contact Dutchhelmets.nl if you have any Dutch lids you want to get rid off or if you have any information concerning Dutch (used) helmets.

 

Hopefuly, this website will become a good basis for research concerning helmets produced and used in the Netherlands. As this site keeps growing, please do not hesitate to give your feedback. Are helmets correctly identified? If not, contact Dutchhelmets.nl.

 

 

 

Behind the scene

Dutchhelmets.nl has collected military memorabilia for over 30 years and specialised in Dutch helmets over 12 years ago.

Dutchhelmets.nl not only collects, but mainly does research on Dutch (used) helmets. Therefore, Dutchhelmets.nl can offer information regarding Dutch helmets and provide in-depth knowledge on original lids. Dutchhelmets.nl can advice musea and collectors in making quality decisions on what they purchase and at the same time protect themselves from becoming victims of fraud.

 

 

Do not throw militaria away!

Dutchhelmets asks your attention to preserve militaria, mainly militaria from both World Wars, too prevent that militaria, which at first hand seems unimportant, gets lost. Dutchhelmets.nl wants too contribute in preserving militaria and to make sure that militaria gets its intended purpose and is kept for future generations. If you have any militaria you want too get rid off, please contact Dutchhelmets.nl by using the contact form or contact a local museum.

 

 

Donations

Donations to the Dutchhelmets collection shall never be sold, swaped or otherwise removed from the Dutchhelmets collection. Donations will be well documented and well preserved for future generations.

 

 

 

Be cautious!

Unfortunaly, various collectors and militaria traders abuse the registred domain name "Dutchhelmets" when approaching others over the internet.

If you are approached by someone who presents him- or herself as Dutchhelmets, please contact Dutchhelmets.nl by using the contact form for futher information.

 

 

 

Approval mark

Since May 2015, Dutchhelmets.nl is member of Online-Musea.nl and has been granted the Online Musea Approval mark. For more information about Online-Musea, please click on the certificate underneath. You can also click on the Online-Musea logo on the right top corner of every page.

 

On the website of Online-Musea, you can find various websites of online museums.

 

 

Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

Dutchhelmets.nl wordt digitaal gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek. Doel hiervan is om Dutchhelmets.nl duurzaam te bewaren, raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en te behoeden voor verlies.

 

Dutchhelmets.nl has been digitally archived by the National Library of the Netherlands. Main purpose is too permantlly preserve Dutchhelmets.nl, ensuring that all information is kept for future generations.

 

 

Contact.

Mocht u vragen, opmerkingen, commentaar, aanvullende informatie of andere zaken hebben aangaande Nederlandse helmen, neem gerust contact met mij op. Gebruik hiervoor de contact pagina.

 

If you have any questions, comments and/or additional information regarding Dutch helmets or headgear, please contact Dutchhelmets.nl by using the contact form on the contact page.